На нашите посетители ние им нудиме неколку форми за контактирање. За нас е многу битно од ваша страна да слушнеме поплаки или пофалби за нашата работа и компанија.


За дополнителни информации контактирајте не на овие броеви:

Тел: +389 (0) 42 221 747
Моб: +389 (0) 70 238 945

Нашата адреса е:
1237 Чегране, Гостиваар
Република Македонија

Наашата емаил адреса е info@cegranimedia.tv и info@cegranimedia.com или користете ја контакт формата.


Name
Phone
e-mail
City
Company
Message