ТV ÇEGRANI & MEDIA, si një komunikim televiziv shumë i vacantë për nga natyra dhe përmbajtja e saj programore, ka përmbushur me sukses cilësinë e shumë programeve si: emisione dokumentare, emisione nga kultura dhe arsimi, emisione të programuar për fëmijë, emisione urime-përshëndetje, programe muzikore si dhe reklamime të ndryshme. Reklamat tek mediumi jonë janë të punuara me shumë kujdes dhe ndikojnë në mënyrë direkte në punën tuaj. Mundësia që ju ofron ТV ÇEGRANI & MEDIA në mënyrë që të rritet klientela juaj.

Pse ju duhet te zgjidhni ТV ÇEGRANI & MEDIA?

• Seriozitet, që do të thotë shkallë të lartë përgjegjësisë.
• Programe të ndryshme
• Stabilitet dhe qëndrushmëri në kohë dhe vlera
• Cilësi, nivel të larte profesional të stafit që garanton një komunikim efektiv me teleshikuesit.
• Pasqyrim real të ngjarjeve dhe dukurive që shoqërojnë realitetin shqiptar.

Çka ofrojmë ne:

• Rritje të vlerës konsumatore, duke e bërë produktin tuaj më tërheqes në treg.
• Rritje të të ardhurave duke ju hapur rrugën investimeve në drejtim të përmirësimit të cilësisë së produktit dhe ofrimit të lehtësirave në përdorimin e tij nga ana e konsumatorit.
• Rritje te emrit të kompanisë tuaj, duke i dhëne akoma dhe më tepër shtyse aktivitetit të saj dhe duke e bërë atë më kompetitive në treg.

 

Me një staf profesionistësh, teknologji, programe për të gjithë grup moshat, e bëjnë ТV ÇEGRANI & MEDIA, të jetë ekrani më i dashur i të gjithë shqiptarëve, i rënditur si një televizion më i preferuar, gjë e cila është pasqyrë e përkushtimit, seriozitetit dhe përgjegjshmërisë së treguar nga i gjithë stafi i këtij televizioni.

 

Për më tepër informacion lajmërohuni në numrin e telefonit: : +389 (0) 70 238 945