Ne u ofrojmë shiquesve tonë disa mënyra për të na kontaktuar dhe për të marë informacione për Çegrani Media. Për ne janë shumë të rëndësishme vërejtjet dhe sygjerimet e vizituesve.

Për çdo informatë plotësuese mund të na kontaktoni në këto numra të telefonit:

Tel: +389 (0) 42 221 747

Mob: +389 (0) 70 238 945

Ose mund të na shkruani në adresën:
1237 Çegran, Gostivar
Republika e Maqedonisë

Email adresa jonë është info@cegranimedia.tv dhe info@cegranimedia.com ose shfrytëzoni kontakt formën më poshtë.


Emri
Telefoni
e-mail
Qyteti
Kompania
Mesazhi